WBSO voor Chevron Oronite Technology.

Dhr. F. Stunnenberg | Managing Director

Chevron Oronite, een werkmaatschappij van Chevron Corporation in Californië, Verenigde Staten produceert en verkoopt wereldwijd voor meerdere eindgebruikers toevoegingen (additieven) voor smeeroliën en brandstoffen.

Productontwikkeling vindt plaats in meerdere laboratoria waaronder Chevron Oronite Technology b.v. in Rotterdam. Chevron Oronite Technology b.v. formuleert door gebruik te maken van nieuwe én bestaande additieven, nieuwe additief pakketten ten behoeve van de automobielindustrie en de scheepvaart. Deze productontwikkelingen worden uitgebreid in ons laboratorium getest en geëvalueerd.

Chevron Oronite Technology b.v. draagt bij aan de Nederlandse economie door onderzoek en ontwikkeling van additief pakketten ten behoeve van de automobielindustrie en de scheepvaart en als werkgever met ca. 70 hoogwaardige arbeidsplaatsen, waaronder engineers, technici, analisten en ondersteunende diensten.

Sinds 2007 ondersteunt InventiveNL afdelingen Automotive en Marine van Chevron Oronite Technology b.v. met het indienen en afhandelen van WBSO-subsidieaanvragen. Daarnaast heeft InventiveNL met succes van 2013 t/m 2015 ten behoeve van Chevron Oronite Technology b.v. de aan de WBSO gekoppelde RDA-subsidie aangevraagd.

 

Hoe verliep de samenwerking met InventiveNL?

  • Hoe verliep de communicatie? – Vlot en efficiënt door de korte lijnen
  • Informatievoorziening en deadlinebewaking? – Op deze gebieden ontzorgt InventiveNL ons
  • Wat vindt u van het resultaat? – Ik ben tevreden over de jaarlijkse WBSO resultaten waarbij de recente RDA-subsidie een uitstekende – door InventiveNL gerealiseerde – toevoeging is

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.

Subsidieadvies

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie of innovatie zijn?  Wij toetsen uw bedrijfsactiviteiten, investeringen en toekomstplannen bij subsidieverstrekkers en brengen in kaart wat de slagingskans is.