WBSO en MIT R&D-samenwerkingsprojecten in de Topsector Biobased Economy voor HVR Milieumanagement.

Dhr. J.A.N. (Jos) van de Rijt | Directeur

HVR Milieumanagement, gevestigd te Deurne (provincie Noord-Brabant) houdt zich bezig met het neutraliseren en afvangen van (schadelijke) stoffen en geuren uit afgassen voor de petrochemische industrie, havens, binnenvaartschippers en afvalreinigingsbedrijven.

Website: www.hvrbv.com  en www.vaporsol.com

InventiveNL verzorgd sinds 2005 de WBSO-aanvragen voor HVR Milieumanagement. En van 2012 t/m 2015 verzorgen wij ook de hieraan gekoppelde RDA-aanvragen. Wij adviseren HVR Milieumanagement ten aanzien van de administratieve verplichtingen en verzorgen de melding van S&O-uren en RDA-kosten en uitgaven.

InventiveNL heeft namens een consortium met HVR Milieumanagement als penvoerder met succes een aanvraag ingediend voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT 2014), R&D-projecten in de Topsector Biobased Economy. Het betreft de ontwikkeling van een zelfreinigend emissiefilter op basis van biobased actief kool voor het verwerken van gassen (VOC) uit binnenvaarttankers. Tevens begeleidt InventiveNL de bedrijven die deel uitmaken van het consortium bij de afhandeling van de aanvraag.

 

Hoe verliep de samenwerking met InventiveNL?

Wij als hvr hebben met een aantal partners het project Zelfreinigend  Emissie Filter, opgenomen om te kijken op welke manier het mogelijk is om te voldoen aan de eisen van de overheid. zowel op gebied van Nederlandse emissie richtlijnen als op het gebeid van ADN. De gesprekken die wij hebben gehad met InventiveNL als ook met onze collega’s van zowel Universiteiten  als adviseurs, zijn ons zeer goed bevallen.

Wij hebben gemerkt dat onze adviseurs van InventiveNL zich goed hebben ingelezen in onze technieken en toepassingen, die mede door de wetgeving best moeilijk te combineren zijn tussen wetgeving Nederland en transport wereld van Europa. Wij hebben het bijzonder prettig ervaren dat ook door onze adviseur wordt meegedacht over de Werkwijze, project ondersteuning en looptijd verantwoording.

Informatievoorziening en deadlinebewaking?

Omdat wij met geheel nieuwe filter technieken bezig zijn , hebben wij het probleem dat we best lang hebben gedaan, over het uitzoeken van de Tiox kool en de UV installatie. Dat wil zeggen wij hebben testen gedaan in China en Nederland die ook telkens met de juiste mensen moesten worden gecontroleerd. Ook hier werden wij  goed geinformeerd dat wij soms tegen de deadline liepen van het onderzoek. Wij hebben daarnaast regelmatig contact gehad over de systemen en stand van zaken om zo transparant mogelijk te zijn met onze gegevens.

Wat vindt u van het resultaat?

Het resultaat van ons onderzoek is, dat wij op dit moment voorzien zijn van een redelijke hoeveelheid aan informatie [kennis], over ons vakgebied. Deze informatie  incl. het test systeem wat vanaf ca. mei/juni 2016 getest gaat worden In de Rotterdamse haven, zal voor ons bij een goede werking een doorslag gevend succes zijn, en zeker toekomst hebben in de luchtbehandeling wereld zowel binnen als buiten de petrochemie industrie.

 

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.

Subsidieadvies

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie of innovatie zijn?  Wij toetsen uw bedrijfsactiviteiten, investeringen en toekomstplannen bij subsidieverstrekkers en brengen in kaart wat de slagingskans is.