WBSO voor. (LCN)

Ing. Gert van Wijk | DGA

Local Controls Nederland bv, opgericht in 1999 en gevestigd te De Meern (Utrecht),  is een technisch MKB-bedrijf met eigen ontwikkel- en productiefaciliteiten.

De core-business van LCN bestaat uit:

  • het ontwikkelen van speciale machines;
  • het ontwerpen en ontwikkelen van energie efficiënte installaties;
  • domotica;
  • gebouw beheer(s)systemen;
  • installatie managementsystemen, en
  • diverse speciaal ontwikkelde producten.

Website: http://www.localcontrols.nl/

InventiveNL vraagt al sinds de tweede helft van 2009 met succes WBSO-subsidie aan voor diverse innovatieprojecten, onder andere voor de ontwikkeling van een Intelligent Cutter en een Springtester. Onze dienstverlening bestaat uit overleg ter plaatse bij LCN, het in samenwerking opstellen van projectomschrijvingen, het indienen van de WBSO-aanvragen, het in samenwerking met LCN beantwoorden van aanvullende vragen van de RVO, de melding van gerealiseerde S&O-uren en het screenen van de S&O-administratie.

Hoe verliep de samenwerking met InventiveNL?

Communicatie is 1 op 1 met onze vaste analist, op locatie, waardoor de projecten grondig besproken worden en eventuele  onduidelijkheden meteen verwerkt worden.

Informatievoorziening en deadlinebewaking?
Informatievoorziening is direct en accuraat, deadlinebewaking is dusdanig dwingend dat er geen ontsnappen mogelijk is dus de gevraagde gegevens op tijd aanleveren!

Wat vindt u van het resultaat?
Het resultaat is zeer bevredigend in ons geval resulteerd dit in voldoende stimulans om vooral door te gaan met het R&D werk.

 

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.

Subsidieadvies

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie of innovatie zijn?  Wij toetsen uw bedrijfsactiviteiten, investeringen en toekomstplannen bij subsidieverstrekkers en brengen in kaart wat de slagingskans is.