WBSO/RDA, EIA, MIA/VAMIL en ESF, Actie E voor de Mourik-groep.

Demian de Wit | Manager New Product Development

Mourik is een van de grootste, zelfstandige familiebedrijven die ons land nog telt. Het moederbedrijf Joh. Mourik & Co. Holding is gevestigd te Groot –Ammers. Ondernemend en innovatief. Maar bovenal zijn we een bedrijf van hardwerkende mensen. Niet zelden van generatie op generatie. Werken bij Mourik is in onze thuishaven Groot-Ammers (Zuid-Holland) bijna een vanzelfsprekendheid.

Tegelijkertijd omvat de wereld van Mourik alle continenten op deze aarde. En zijn we een wereldspeler op verschillende markten. Bijvoorbeeld op het gebied van catalyst handling, industriële services en dichter bij huis: in de bouw, infrastructuur, projectontwikkeling en milieu. Ruim 2.000 mensen telt onze familie intussen.

Mourik is een familiebedrijf met de focus op de lange termijn. Wij gaan voor continuïteit en duurzaam rendement. Verantwoord ondernemen doen we al jaren en wij blijven onszelf uitdagen dit elke dag beter te doen. In het strategiehuis ‘Mourik 2020’, de bedrijfsstrategie voor de komende jaren, staat continuïteit centraal, waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het fundament is om duurzaam te blijven ondernemen.

Website: http://www.mourik.com/

InventiveNL verzorgt sinds 2010 de WBSO- en RDA-subsidieaanvragen voor meerdere bedrijven binnen de Mourik-groep. Daarbij ondersteunt InventiveNL Mourik met het indienen van de aanvraag, het adviseren ten aanzien van de administratieve verplichtingen en het melden van gerealiseerde S&O-uren en RDA-kosten en –uitgaven. Tevens heeft InventiveNL diverse EIA en MIA/VAMIL-aanvragen ingediend en afgehandeld en enkele bedrijven binnen de Mourik-groep ondersteund bij het aanvragen en verzilveren van de ESF-subsidie voor Actie E in 2011-2012.

Hoe verliep de samenwerking met InventiveNL?

De communicatie met InventiveNL liep telkens vlot, professioneel en laagdrempelig.

Informatievoorziening en deadlinebewaking?

We merken bij InventiveNL dat hun medewerkers er mee alles aan doen om onze subsidieaanvraag tot een succes te brengen. Zij stellen ons de juiste vragen, zodat wij ons kunnen focussen op ons werk: een goed product bouwen. Op de cruciale momenten in het aanvraagtraject ondersteunen zij ons dus, ook als dit wil zeggen dat er last-minute nog aanpassingen moeten gebeuren.

Wat vindt u van het resultaat?

We hebben in InventiveNL een partner gevonden die past bij onze bedrijfscultuur: snel schakelen om kansen te benutten.

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.

Subsidieadvies

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie of innovatie zijn?  Wij toetsen uw bedrijfsactiviteiten, investeringen en toekomstplannen bij subsidieverstrekkers en brengen in kaart wat de slagingskans is.