WBSO, RDA en MIT-Haalbaarheidsproject in de Topsector Chemie

PCF Maintenance B.V., gevestigd te Meerssen (Limburg) is een bedrijf dat actief is in de papier- karton- en tissue industrie en in het bijzonder in cleaning en cutting equipments tbv papier-, karton- en tissue machines. Het productieproces van papier kost zeer veel energie en materiaal. Het is een klein en gespecialiseerd MKB-bedrijf dat inmiddels zowel nationaal als internationaal een belangrijke rol speelt op het gebied van papier-, karton- en tissue machines.

In de afgelopen jaren zijn verschillende machines en onderdelen voor machines ontwikkeld met behulp van de WBSO-subsidie en vervolgens ook met succes op de markt gezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten als zeef- en viltconditionering en het ontwikkelen van een droogzeefreiniger.

Website: www.pcfmaintenance.nl

InventiveNL vraagt sinds 2009 met succes de WBSO-subsidie aan voor PCF Maintenance en van 2012 t/m 2015 de RDA-subsidie. Tevens is een succesvolle MIT-aanvraag ingediend voor een Haalbaarheidsproject in 2014. Het project is inmiddels afgerond en InventiveNL heeft in samenwerking met PCF Maintenance de rapportages en kostendeclaratie ingediend bij de RVO.

 

Hoe verliep de samenwerking met InventiveNL?

De communicatie met InventiveNL verliep naar volle tevredenheid, vragen werden direct beantwoord, rapportages werden professioneel opgesteld.

Informatievoorziening en deadlinebewaking?

Wij werden tijdig geïnformeerd betreffende de deadline en de voor de deadline in te dienen gegevens.

Wat vindt u van het resultaat?

PCF Maintenance bv is zeer tevreden over de samenwerking met InventiveNL en de behaalde resultaten.

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.

Subsidieadvies

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie of innovatie zijn?  Wij toetsen uw bedrijfsactiviteiten, investeringen en toekomstplannen bij subsidieverstrekkers en brengen in kaart wat de slagingskans is.