WBSO, Technologische Samenwerking en MIT Haalbaarheidsonderzoek in de Topsector LifeSciences & Health voor U-Cytech biosciences

Mw. Dr. W.F. van der Meide | R&D-manager

U-CyTech B.V. is a biotech company founded in 1999 in cooperation with Utrecht University and is located in Utrecht, The Netherlands (Europe). This family business with an open-door policy and many loyal customers is engaged in fundamental and applied research in the field of cytokine biology.

The company is specialized both the T and B cell ELISPOT assays which are designed for the ex vivo detection of individual protein secreting cells. In addition, U-CyTech develops ‘in house’ a wide range of highly specific monoclonal and polyclonal antibodies directed to a wide range of proteins forming the basis of highly sensitive assays (e.g. ELISA, ELISPOT, FluoroSpot, Autoantibody Assays). U-CyTech offers laboratory contract services in assay development to their customer’s individual needs.

Website: https://www.ucytech.com/

U-CyTech is al meer dan 15 jaar een zeer gewaardeerde opdrachtgever van InventiveNL. Gedurende deze langdurige samenwerking heeft InventiveNL U-CyTech succesvol ondersteund bij het indienen van subsidieaanvragen waaronder WBSO subsidies.

Tevens heeft InventiveNL U-Cytech in de periode 2003 t/m 2005 ondersteund bij de succesvolle indiening en afhandeling van een subsidieaanvraag voor de regeling Technologische Samenwerking, waarbij U-CyTech samenwerkte met het bedrijf BIO-SYS uit Duitsland aan de ontwikkeling van een Multi-cytokine ‘ELISPOT/FluorSpot’ kits met reader.

In 2015 heeft InventiveNL ten behoeve van U-CyTech met succes een aanvraag ingediend voor de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) in de Topsector Life- Sciences & Health. Het betrof een haalbaarheidsonderzoek voor het project Superior diabetic autoantibody combi-test.

Hoe verliep de samenwerking met InventiveNL?

Al jaren ervaren we de samenwerking met InventiveNL als zeer prettig en hebben wij een goede relatie met onze vaste contact persoon daar. We worden tijdig geïnformeerd over nieuwe subsidiemogelijkheden en er wordt praktisch met ons mee gedacht. Er is veel kennis en ervaring in huis, zodat wij met een goed gevoel en op adequate wijze nieuwe projecten kunnen starten en subsidieaanvragen kunnen indienen.

Hoe verliep de communicatie?
De communicatie verloopt op een prettige wijze, waarbij er niet teveel of te weinig contact is.

Informatievoorziening en deadlinebewaking?
Zowel de informatievoorziening als deadlinebewaking verliepen goed.

Wat vindt u van het resultaat?
We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.

Subsidieadvies

Wilt u weten welke subsidiemogelijkheden er voor uw organisatie of innovatie zijn?  Wij toetsen uw bedrijfsactiviteiten, investeringen en toekomstplannen bij subsidieverstrekkers en brengen in kaart wat de slagingskans is.