Compensatie Transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan 2 jaar ziek is.

Heb jij als werkgever een werknemer in dienst (gehad) die al meer dan twee jaar ziek is? Dan kan de regeling Compensatie Transitievergoeding interessant zijn voor jou. Werkgevers kunnen namelijk vanaf 1 april 2020 een aanvraag indienen voor ontslagen werknemers, dit kan met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die betaald zijn vanaf 1 juli 2015.

Wat houdt deze regeling in?

Werkgevers in Nederland moeten wettelijk gezien loon doorbetalen aan zieke werknemers. Een werkgever kan bij het UWV ontslag aanvragen voor een werknemer die meer dan twee jaar ziek is. Hiervoor moet een werkgever wel ontslagvergoeding betalen. De regeling Compensatie Transitievergoeding is door de overheid in het leven geroepen, zodat werkgevers de betaalde transitievergoeding terug kunnen krijgen. Hiermee voorkomt de overheid dat:

Werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na twee jaar loon doorbetalen aan zieke werknemers.
Werkgevers de werknemers in dienst houden zodat ze geen ontslagvergoeding hoeven te betalen.
Werknemers lang in onzekerheid blijven.

Voorwaarden Compensatie Transitievergoeding

Om voor deze regeling in aanmerking te komen gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

  • Werknemers zijn ontslagen wegens langdurige ziekte.
  • Werknemers waren bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • Werknemers hadden op grond van de wet recht op een transitievergoeding.
  • Werkgevers hadden/hebben transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Bij een aanvraag moeten de volgende documenten aanwezig zijn:

  • Een arbeidsovereenkomst.
  • Bewijs beëindiging arbeidsovereenkomst.
  • Bewijs hoeveelheid betaalde brutoloon gedurende hele periode van ziekte.
  • Berekening transitievergoeding.
  • Bewijs betaling volledige transitievergoeding.

Aanvragen compensatie Transitievergoeding

In veel gevallen gaat het om grote bedragen en dan is het prettig als een specialist kan helpen.

Verplichting beëindigen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Werkgevers kennen geen wettelijke verplichting om het dienstverband van een werknemer die langdurig ziek is (langer dan twee jaar) te beëindigen als de betreffende werknemer daarom verzoekt. Uiteraard zal een werkgever wel kritisch moeten kijken naar welk belang er nog is om het dienstverband slapend te houden én naar de eigen invulling van goed werkgeverschap.

Hoogte van het compensatiebedrag

De uitbetaalde transitievergoeding wordt voor 100% gecompenseerd. De compensatie kan alleen niet hoger zijn dan het wettelijk maximumbedrag, behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was. Daarnaast kan de compensatie niet hoger zijn dan het loonbedrag dat de werkgever tijdens de loondoorbetalingsverplichting heeft betaald. Tot slot tellen de jaren van het slapend dienstverband mee voor de uiteindelijke transitievergoeding, maar die jaren worden niet gecompenseerd.

Neem contact op

Wil je meer informatie over deze regeling en/of wil je weten of je in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op! Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op. 

Gerelateerde subsidies

Praktijkleren

Subsidie voor werkgever die leerlingen van bepaalde opleidingen een praktijkstage aanbieden bij hun bedrijf.