DHI Subsidie

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten

De DHI subsidie is een interessante regeling voor MKB’ers in Nederland die internationale ambities hebben. Het gaat dan om zowel ontwikkelingslanden, opkomende markten als ontwikkelde landen. Middels deze regeling kan er subsidie worden verkregen voor het doen van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI).

 

DHI subsidie in 2022

Vanaf 15 januari 2022 is deze subsidieregeling open. De RVO heeft een lijst met alle DHI-landen die deelnemen aan deze regeling. Wat belangrijk is om te weten is dat de regeling werkt met het first come, first serve principe. Dit betekent dat het verstandig is om tijdig een aanvraag in te dienen, zodat  de kans groter is dat je gebruik kunt maken van deze subsidie.  

De DHI instrumenten

Hieronder volgt een korte beschrijving van elke instrument en de bijbehorende voorwaarden:

1. Demonstratieprojecten

Een demonstratieproject heeft als doel om een technologie, kapitaalgoed of dienst middels een praktijksituatie te demonstreren in één van de DHI-landen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €200.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • Jouw technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw voor de markt waar jij wilt demonstreren;
  • Er dient aangetoond te worden dat het product of dienst onder lokale omstandigheden moet worden gedemonstreerd en dat dit toegevoegde waarde heeft. Daarnaast moet de demonstratie plaatsvinden in een reëel situatie en moet deze gericht zijn op meerdere partijen;
  • De verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag;

2. Haalbaarheidsstudie

Het doel van dit onderdeel is om onderzoek te doen naar de technische of commerciële  haalbaarheid van een buitenlandse investering in jouw technologie, kapitaalgoed of dienst. Een haalbaarheidsstudie resulteert in een rapport op basis waarvan de buitenlandse partij een investeringsbesluit kan nemen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De studie duurt niet langer dan twee jaar en de verwachte export dient binnen drie jaar minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag;
  • De studie omvat geen marktonderzoek, maar technische toepasbaarheid en specificaties.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Een investeringsvoorbereidingsstudie is bedoeld om onderzoek te doen naar de technische en financiële haalbaarheid van een voorgenomen buitenlandse investering. Op basis hiervan besluit een ondernemer om te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €100.000.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De investering dient gericht te zijn op de versterking van de activiteiten van jouw huidige bedrijf;
  • Voor de beoogde investering dient aannemelijk gemaakt te worden dat het financierbaar is;
  • Het mag gaan om een joint venture, wel moet de investeringspartner al bekend zijn. Mocht het gaat om een dochteronderneming in het land waar het project op gericht is, dan telt die ook mee voor de subsidie.

DHI subsidie aanvragen

Onze specialisten helpen graag ambitieuze ondernemers om hun internationale doelen te bereiken. Wij kunnen jouw project(en) beoordelen en ervoor zorgen dat er een succesvolle subsidieaanvraag wordt opgesteld.

Vul het contactformulier hieronder en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!

Neem contact op

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de DHI subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

WBSO

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Horizon2020

Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. 

Eurostars

Een subsidieprogramma voor hoogwaardige R&D-projecten die worden uitgevoerd door een internationaal consortium.