Subsidie Praktijkleren

De overheid vindt het belangrijk dat er voldoende praktijk- of leerwerkplaatsen worden aangeboden door ondernemend Nederland, zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De subsidie Praktijkleren biedt bedrijven een financiële tegemoetkoming voor het begeleiden van een vmbo-, mbo-bbl-, hbo-leerling of promovendus. Het voordeel kan oplopen tot € 2.700 per leerwerkplaats per schooljaar.

 

Doel van de subsidie Praktijkleren

Het doel van de subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Deze regeling is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een leerling/student, of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding binnen het leerwerktraject. Voor de subsidie Praktijkleren is over 2023 een budget van 272,7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

 

Praktijkleren doelgroep en voorwaarden

Deze werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

BBL-leerlingen

Leerlingen aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen, kortom een subsidie voor BBL-leerlingen.

  • De mbo-opleiding van de leerling is opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleiding (CREBO);
  • De leerling maakt minimaal 610 praktijkuren.

VMBO-leerlingen

Praktijkleerplaatsen voor vmbo-leerlingen in het kader van een leer-werktraject.

  • De vmbo-leerling zit in het derde of vierde schooljaar;
  • Het bedrijf waar de leerling stage loopt dient een erkend leerbedrijf te zijn.

HBO-studenten

Hbo-studenten die een duaal of deeltijd opleiding volgen in de categorie: techniek, landbouw, natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.

  • De student volgt een duaal- of deeltijd opleiding;
  • De hbo-opleiding van de student dient opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO).

Promovendi

Promovendi of Technologisch Ontwerpers in Opleiding (toio) die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit, NWO of KNAW.

  • De Promovendus of Toio dient minimaal 12 maanden onderzoek te doen;
  • De Promovendus of Toio heeft een arbeidscontract van minimaal 36 uur per week.

Hoogte subsidiebedrag

De deadline voor het indienen van een aanvraag was vorig jaar in september 2022, de regeling gaat dit jaar weer open in juni 2023. Het maximale subsidiebedrag bedraagt €2.700 per leerling/student, voor 40 weken begeleiding. Mocht er sprake zijn van minder dan 40 weken begeleiding, dan wordt het subsidiebedrag naar ratio uitgekeerd.

Subsidie Praktijkleren aanvragen

Heb je in het studiejaar 2021-2022 een leerling of student begeleid en wil je daarvoor subsidie aanvragen? Of wil je meer informatie over de subsidie? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op!

Neem contact op

Gerelateerde subsidies

Horizon2020

Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie.