Aanvraagtermijnen najaar 2021

WBSO

De meeste ondernemers kiezen bij de WBSO voor een aanvraagregime van 2x 6 maanden (H1 en H2). Wanneer je gekozen hebt voor 3x 4 maanden over 2021 dan moet uiterlijk eind augustus de aanvraag ingediend zijn voor de periode september t/m december.

Subsidieregeling Praktijkleren

Denk ook, nu het studiejaar 2020-2021 is afgelopen, aan de subsidieaanvraag Praktijkleren. Indienen kan t/m 16 september (17:00 uur). Het gaat voornamelijk (maar niet uitsluitend) om de begeleiding van MBO BBL-ers door een erkend leerbedrijf.

SLIM

De hele maand september zijn aanvragen voor SLIM-projecten weer welkom bij het ministerie van SZW. Dit is ook van belang wanneer je in de maart-ronde bent uitgeloot en het project nog niet is gestart. Subsidie is beschikbaar voor o.a. het opstellen van een opleidingsplan t.b.v. je bedrijf en ontwikkeladviezen voor je werknemers. De eigenlijke opleidingen en cursussen worden niet gesubsidieerd.

SDE ++

De aanvraagtermijn voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is uitgesteld vanwege drukte bij gemeenten en provincies om vergunningen af te geven. De ronde voor 2021 opent op 5 oktober en sluit op 11 november. InventiveNL verzorgt met name aanvragen voor zonnepanelen op het dak. Bij de SDE geldt hiervoor een minimum van 15 kWp voor de installatie en een grootverbruikersaansluiting (meer dan 3x80A). Ook duurzame energie uit wind, waterkracht, biomassa en geothermie evenals CO2-reductie komen in aanmerking.

Subsidie aanvragen?

Het is belangrijk dat een succesvolle aanvraag op tijd wordt ingediend, om de kans op subsidie te vergroten. Vanuit InventiveNL helpen wij al meer dan 20 jaar ondernemers met het succesvol aanvragen van subsidies. 

Vul het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met jou op!