DHI subsidie voor Nederlandse MKB’ers met internationale ambities

De subsidie demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) is een interessante regeling voor MKB’ers in Nederland die internationale ambities hebben. Het gaat  om zowel ontwikkelingslanden, opkomende markten als ontwikkelde landen. Middels deze regeling kan er subsidie worden verkregen voor het uitvoeren van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies. Het indienen van aanvragen is het nog het gehele jaar mogelijk.

Wat is het doel van de DHI regeling?

Het doel van de DHI is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse bedrijven dat succesvol internationaliseert door in een vroege fase al te onderzoeken of een export- of investeringsproject haalbaar is. Ook voor het demonstreren van een exportproduct of technologie is subsidie beschikbaar.

Hoe werkt het aanvraagproces?

Als ondernemer wil je niet te veel tijd kwijt zijn aan voorbereidingen en uitzoekwerk rond subsidieaanvragen. Bij deze DHI regeling kan een quickscan worden uitgevoerd. InventiveNL zal het project in een vroege fase door de subsidiebeoordelaar laten checken op de slagingskans. Binnen 2 weken volgt dan de uitslag. Het advies is niet bindend, maar geeft wel een indicatie van de slagingskans bij het doorzetten van de aanvraag.

Wat levert de DHI op?

Demonstratieprojecten

Dit is een project gericht op het demonstreren van technologie, kapitaalgoed of dienst in een nieuwe buitenlandse doelmarkt. Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de kosten van het demonstratieproject, met een maximum van 200.000 euro. Voor bepaalde landen geldt zelfs een percentage van 60%.

Haalbaarheidsstudies
Dit is een haalbaarheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd voor een geïnteresseerde buitenlandse klant die wil investeren in jullie technologie, kapitaalgoed of dienst.
Een haalbaarheidsstudie resulteert in een rapport op basis waarvan de buitenlandse partij een investeringsbesluit kan nemen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van 100.000 euro.

Investeringsvoorbereidingsstudies
Dit is een studie naar de technische en financiële haalbaarheid van een voorgenomen buitenlandse investering in (het neerzetten van) een nieuwe productiefaciliteit of uitbreiding van een bestaande productie- of dienstfaciliteit.
Op basis van deze studie besluit een ondernemer om te gaan investeren en om de financiering voor deze investering rond te krijgen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van 100.000 euro.

Hulp nodig bij je DHI-aanvraag?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de DHI-subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.