Op weg naar een complete WBSO-subsidieaanvraag

Op dit moment worden er veel WBSO-aanvragen ingediend maar wat heb je precies nodig voor een complete aanvraag? De onderstaande 7 tips bieden je hulp bij de aanvraagprocedure.

1. Check de periode voor jouw WBSO-subsidieaanvraag

Voordat je begint is het van belang om de aanvraagperiode vast te stellen. Een WBSO-aanvraag van 3 maanden heeft doorgaans minder WBSO-uren dan een aanvraagperiode over 6 maanden. Het is van belang dat je dit vooraf bepaalt; 3 maanden is bijv. aan te raden als je rond april een nieuw WBSO-project verwacht te starten. 

2. Controleer alle bedrijfsgegevens

Controleer alle gegevens als KVK-nummer, statutaire naam en RSIN van de entiteit waarvoor je de aanvraag indient. Ontbreken of kloppen deze gegevens niet, dan wordt jouw aanvraag niet in behandeling genomen.

 3. BSN’s doorgeven

Een belangrijke stap is het doorgeven van de BSN’s (Burgerservicenummers) van medewerkers die 2 jaar geleden S&O-werkzaamheden hebben uitgevoerd. Dit is een aparte aanvraag. Hiermee wordt het S&O-uurloon voor dit jaar bepaald.

 4. S&O-uren inschatten

De subsidiebeoordelaar controleert het aantal ingevulde S&O-uren. Het is van belang dat dit overeenkomt met het aantal WBSO-medewerkers aangezien er anders aanvullende vragen worden gesteld. Neem zeker bij de eerste aanvraag een reële maar ruime urenplanning omdat je overgebleven S&O-uren mag doorschuiven naar de volgende aanvraagperiode.

 5. Samenwerking, management-BV’s en fiscale eenheid

Werk je inzake de S&O-projecten samen met een andere partij, dan moeten alle afzonderlijke entiteiten een eigen WBSO-aanvraag indienen. Dit geldt ook voor management-BV’s en bij een fiscale eenheid.

 6. Regimekeuze

Bij de eerste WBSO-aanvraag van het jaar maak je een inschatting van de te maken kosten en uitgaven over het  gehele jaar. Op basis hiervan bepaal je de regimekeuze. Je kunt kiezen uit de forfaitaire variant of voor de daadwerkelijk geplande kosten en uitgaven. Dit regime geldt voor het gehele kalenderjaar en kun je niet bij een volgende aanvraag (of achteraf) wijzigen.

7. Machtiging intermediair

Maak je gebruik van een intermediair, dan is het van belang dat je een machtiging hebt ondertekend waarin staat vermeld dat de intermediair de WBSO-aanvragen verzorgt namens jouw bedrijf.

Meer weten?

Heb je vragen over de WBSO-subsidie? Neem gerust contact met ons op en wij helpen je graag verder.