Subsidiemogelijkheden zonnepanelen 2022: EIA, ISDE en SDE++

Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn er wel 3 nationale subsidies; je kunt echter maar beroep doen op één van de regelingen.

Zonnepanelen en de ISDE

Sinds 2021 komen zonnepanelen in aanmerking voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Dit is een cash-subsidie van € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen en geldt voor PV-installaties met een vermogen tussen 15 en 100 kW-piek bij een kleinverbruikersaansluiting (3x80A of minder).

Een aanvraag moet ingediend zijn voordat je de investeringsverplichting (opdracht) aangaat. Het subsidiebedrag wordt uitbetaald na goedkeuring van een Vaststellingsverzoek waarin je aangeeft dat de PV-panelen zijn geïnstalleerd en betaald. Op de ISDE-lijst staan ook kleinschalige warmtepompen, zonneboilers en windturbines.

Zonnepanelen en de EIA

Zonnepanelen staan ook op de Energielijst van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Hierbij geldt eveneens dat de PV-installatie minimaal 15 kWp opwekt en sprake is van een kleinverbruikersaansluiting. Het is een fiscale subsidie met een vaste aftrek van 45,5% (was 45% in voorgaande jaren) en het netto-voordeel bedraagt dus bijna 11,4% van de investering (bij 25% Vpb). Een EIA-aanvraag moet ingediend zijn binnen 3 maanden na de investeringsverplichting (opdrachtdatum).

InventiveNL ervaart nogal eens dat bedrijven uitgaan van 3 maanden na de factuur: dan ben je soms te laat! De ISDE en EIA gaan niet samen; er moet een keuze gemaakt worden en InventiveNL kan je hierin adviseren.

Sinds 2021 valt LED-verlichting bij nieuwbouw weer onder de EIA. De laatste jaren was LED alleen op te voeren bij bestaande bedrijfspanden. Het belangrijkste criterium is niet langer de lichtstroom (lumen/Watt) maar de levensduur. InventiveNL verzorgt naast PV-panelen en LED-verlichting veel EIA-aanvragen voor isolatie en HR-glas bij bestaande gebouwen, warmtepompen, luchtbehandelingskasten, koelinstallaties, onderdelen van transportmiddelen etc.

Zonnepanelen en de SDE++

De derde subsidie voor zonnepanelen is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Wederom geldt een minimum van 15 kWp maar hierbij is een grootverbruikersaansluiting vereist (meer dan 3x80A). Ten tijde van de aanvraag mag nog sprake zijn van kleinverbruik; bedenk echter dat verandering van aansluiting veel geld kost (tot wel € 20.000).

De SDE is een exploitatiesubsidie die het verschil dekt tussen de prijs van grijze en de opgewekte groene stroom en wordt uitgekeerd over een periode van 15 jaar. Net als vorig jaar is er in 2022 slechts een aanvraagtermijn met een verwachte start in oktober.

TIP: Gezien de grote belangstelling en daardoor dreigende budgetuitputting is aan te raden vroeg in te dienen. De PV-installatie mag pas in gebruik genomen worden nadat de aanvraag is ingediend (en moet dat zijn 1,5 jaar na de beschikking).

De hoogte van de SDE-subsidie hangt van een aantal factoren af: eigen gebruik vs. netlevering, daadwerkelijke productie en verschil jaarlijkse prijs groene en grijze stroom. Verplichte bijlagen bij een aanvraag zijn evt. vergunningen (bij een nieuw pand iig de Omgevingsvergunning), een schets van de zonnepanelen op het dak en een zgn. Transportindicatie van de netbeheerder dat er ‘plaats’ is op het net. Naast de eigenlijke SDE-aanvraag kan InventiveNL ook deze Transportindicatie verzorgen.

Bovenstaande geldt voor de meest aangevraagde categorie zonnepanelen op daken met een piekvermogen tussen 15 kWp en 1 MWp. De SDE++ subsidieert ook grotere PV-installaties evenals duurzame energie uit wind, waterkracht, biomassa, geothermie en sinds vorig jaar ook CO2-reductie. Voor de aanvraagronde 2022 verwachten we ook weer een miljardenbudget.

Meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor een van deze subsidies? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.