Horizon 2020 (H2020) is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Vanaf 2021 zal de Horizon 2020 worden opgevolgd door het Horizon Europe programma . Het totale budget van het programma bedraagt ongeveer 80 miljard Euro. Dit Europees programma biedt kansen voor iedere organisatie of ondernemer die actief is in innovatie, technologische ontwikkeling en onderzoek in internationaal verband.

 

Doel Horizon 2020

Horizon 2020 is een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie, een vlaggenschipinitiatief van de EU in het kader van de Europa 2020-strategie. Het is gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. Het gehele programma bestaat uit drie pijlers: Industrial leadership, Excellent Science en Societal Challenges. Hieronder worden deze pijlers verder toegelicht:

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt er gekeken naar deze pijlers en de bijbehorende doelstellingen.

Industrial Leadership (Industrieel leiderschap)

Bij de pijler industrieel leiderschap richt men zich op toegang tot financiering, stimulering van innovatie door het MKB en snelle innovatieve doorbraken. Kortom, het doel is om Europa aantrekkelijk te maken als plaats om te investeren in technologische vooruitgang in de industrie.

 

Excellent Science (Excellent Onderzoek)

Bij de pijler Excellent onderzoek is het doel om Europese toppositie op het gebied van wetenschap blijvend te versterken. Europa wil graag gezien worden als een aantrekkelijke locatie voor onderzoekstalenten. Het doen van gezamenlijk onderzoek, en in het bijzonder fundamenteel onderzoek, is een belangrijk focusgebied binnen het thema Excellent Science.

 

Societal Challenges (Maatschappelijke uitdagingen)

Bij de pijler maatschappelijke uitdagingen moeten oplossingen worden gevonden voor grote maatschappelijke vraagstukken, door middel van een integrale en multidisciplinaire aanpak. Door deze uitdagingen centraal te stellen, komen middelen en kennis, over technologieën en disciplines heen, bij elkaar. Societal Challenges stelt subsidies beschikbaar voor uitdagingen op uiteenlopende terreinen zoals veilige samenlevingen, klimaatverandering, gezondheid en voedselveiligheid.

Horizon 2020 subsidie aanvragen

Ambities binnen de Horizon 2020? Wij helpen graag om de juiste subsidie te vinden. InventiveNL kan een effectieve bijdrage leveren aan internationale projectontwikkeling, consortiumbouw en het opstellen van een goede subsidieaanvraag.

Voorwaarden en hoogte van de subsidie

De hoogte van een subsidie binnen Horizon 2020 is afhankelijk van diverse factoren. Namelijk: het type organisatie dat de subsidie ontvangt, het type project en de specifieke call waarbinnen de subsidieaanvraag is ingediend. De subsidie bestaat uit een vergoeding van de gemaakte kosten. In veel gevallen is dit een volledige vergoeding (100%) of een vergoeding van een deel van de gemaakte kosten (meestal 70%). Hieronder worden de kostensoorten opgesomd en de algemene voorwaarden voor de kosten:

 

Kostensoorten

 • Loonkosten
 • Kosten voor materialen en hulpmiddelen
 • Apparatuur en investeringen (afschrijvingskosten, huur etc.)
 • Reis- en verblijfskosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de projectactiviteiten
 • Kosten voor uitbesteed werk
 • Kosten voor overhead (indirecte kosten)

 

Algemene voorwaarden kosten

 • De opgegeven kosten dienen redelijk te zijn
 • De kosten dienen werkelijk gemaakt en betaald te zijn binnen de projectperiode
 • Er dient een juiste administratie bijgehouden te worden en elke koste die is goedgekeurd dient herleidbaar te zijn in de administratie
 • Alle kosten die opgegeven zijn zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de projectactiviteiten
 • Vooraf is een overzichtelijk budget opgesteld en alle kosten zijn daarin voorzien
 • De kosten dienen conform de gebruikelijke principes van de aanvrager verwerkt te zijn

SME instrument

Voor MKB’ers is er binnen het Horizon programma een speciaal instrument, namelijk het SME instrument. Het SME Instrument is een regeling die zich richt op MKB’ers die een specifieke zelf ontwikkelde technologie op de markt willen brengen. Het SME instrument van Horizon 2020 is bedoeld voor het MKB met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om Europees georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.

Deze subsidie loopt op tot een bedrag van € 2.500.000,-!

Meer weten?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de Horizon 2020 subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

WBSO

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Innovatiebox

Regeling voor een lagere belasting betalen over ‘innovatiewinsten’ die wordt gemaakt uit eigen innovatieve werkzaamheden

Eurostars

Een subsidieprogramma voor hoogwaardige R&D-projecten die worden uitgevoerd door een internationaal consortium.