MIT subsidie

MIT subsidie aanvragen? Dat kan!

In 2023 gaat de subsidieronde weer open.

 

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT subsidie) ondersteunt MKB’ers bij het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten. Hiermee profiteren MKB’ers van het topsectorenbeleid waarmee men via diverse regelingen subsidie kan krijgen. Onder andere voor het werven van kennis, het toetsen van haalbaarheid en het uitvoeren van een R&D-samenwerkingsproject.

“Onze adviseurs van InventiveNL hebben zich goed ingelezen in onze technieken en toepassingen. Wij hebben het bijzonder prettig ervaren dat door onze adviseur wordt meegedacht over de werkwijze, project ondersteuning en looptijd verantwoording.”

– Dhr. J.A.N. (Jos) van de Rijt
Directeur, HVR Milieumanagement.

MIT topsectoren

De overheid wil innovatieve MKB’ers laten meeprofiteren van het topsectorenbeleid waarin bedrijven, overheid en kennisinstellingen samenwerken aan innovatie. Bedrijven die gebruik willen maken van de MIT subsidie dienen te vallen onder één van de volgende topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie inclusief Biobased
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

MIT subsidie aanvragen

Wil je gebruikmaken van één van de subsidiemogelijkheden uit de MIT? Vanuit InventiveNL helpen wij graag met het opstellen van een succesvolle aanvraag!

33De MIT subsidie instrumenten

De overheid hanteert een drietal instrumenten binnen de MIT om de innovatiekracht van MKB-Nederland te stimuleren. Zo bestaan er haalbaarheidsstudies, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Deze instrumenten worden hieronder toegelicht:

 

MIT haalbaarheid

Een haalbaarheidsproject betreft een onderzoek naar de technische en economische risico’s van een innovatieproject. Denk hierbij aan een literatuuronderzoek of een marktverkenning. Het uiteindelijke doel is om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan. Tot slot moet je aangeven welke middelen nodig zijn om een project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.

Uit ervaring weten wij dat deze regeling vaak al binnen één dag overvraagd is!

 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 20.000;
 • De MIT subsidie kan vanaf april 2023 weer worden aangevraagd;
 • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen en bij vroegtijdige overvraging wordt er geloot.

 

MIT R&D

MKB-ondernemers kunnen (namens een samenwerkingsverband) een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Dit project bestaat uit een industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door minimaal twee (juridisch niet verbonden) MKB-ondernemers.

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal €350.000;
 • De MIT subsidie kan vanaf april 2023 weer worden aangevraagd;
 • In tegenstelling tot de haalbaarheidsstudie is dit een tenderregeling. Dit houdt in dat de projecten worden gerangschikt en alleen de best beoordeelde projecten subsidie ontvangen.

 

Kennisvoucher

Met de kennisvoucher kun je subsidie krijgen voor het laten beantwoorden van een kennisvraag m.b.t. de vernieuwing van producten of productieprocessen door een kennisinstelling. Met deze waardebonnen kun je 40% tot maximaal 70% van de rekening van een kennisinstelling betalen. In 2023 zijn kleine vouchers ter waarde van € 7.500,- beschikbaar en grote vouchers ter waarde van € 22.500,-.

 • De vraag dient beantwoord te worden door een kennisinstelling;
 • Ondernemers met dezelfde of soortgelijke kennisvraag mogen kleine vouchers bundelen (max 3 vouchers);
 • De MIT subsidie kan vanaf april 2023 weer worden aangevraagd;
 • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first serve principe.

MIT subsidie aanvragen

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor de MIT subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces? Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Gerelateerde subsidies

WBSO

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Innovatiebox

Regeling voor een lagere belasting betalen over ‘innovatiewinsten’ die wordt gemaakt uit eigen innovatieve werkzaamheden

Eurostars

Een subsidieprogramma voor hoogwaardige R&D-projecten die worden uitgevoerd door een internationaal consortium.