BIK: afdrachtvermindering bij aanschaf bedrijfsmiddel

Eén van de grote verrassingen op Prinsjesdag was de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Dit is een tijdelijke regeling die bedoeld is om bedrijven te steunen in tijden van crisis. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft in een brief aan de Tweede kamer de contouren van de BIK geschetst.

Wat is het doel van de BIK-regeling?

Met de BIK-regeling wil het kabinet bedrijfsinvesteringen stimuleren tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op bestaande, meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL).

Voor wie is de regeling bedoeld?

Het zal voor ondernemers mogelijk zijn om de verschillende regelingen tegelijk te gebruiken. Maak je al gebruik van de KIA-regeling? Dan kun je dit combineren met de BIK. Doet jouw bedrijf aan groene investeringen? Dan kun je gebruik maken van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL. Groene investeringen worden hierdoor nog aantrekkelijker.

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan

  • de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020;
  • de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald;
  • ingebruikname plaatsvindt binnen zes maanden na de volledige betaling. 

Met deze voorwaarden wil het kabinet werkgevers zoveel mogelijk prikkelen tot het realiseren van nieuwe investeringen in 2021 en 2022.

Wat levert de BIK op?

Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar is het voordeel 3% van het investeringsbedrag en bij investeringen boven € 5.000.000 per kalenderjaar is het voordeel 2,44%. Daarnaast geldt voor alle aanvragen een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Tot slot mogen er maximaal vier aanvragen per jaar worden ingediend.

Het kabinet heeft voorgesteld om de BIK vorm te geven als afdrachtsvermindering op de loonheffing. Dit heeft als voordeel dat de tegemoetkoming bij een gelijke investering voor alle bedrijven met werknemers gelijk is en niet alleen gunstig is voor bedrijven die winst maken. Bedrijven ontvangen de korting alleen als zij voldoende loonheffing afdragen om de investeringskorting te kunnen verzilveren.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de BIK-regeling? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier. Onze consultants nemen binnen één werkdag contact met u op.