Fiscaal voordeel met MIA/Vamil

De overheid is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het milieu te verbeteren. Deze zoektocht is noodzakelijk om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Hierin staat opgenomen dat we in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen mogen uitstoten dan in 1990. Door middel van subsidies wil de overheid bedrijven stimuleren om hieraan bij te dragen. Voorbeelden van energie- en milieusubsidies zijn de , ISDE, SDE+, EIA en MIA/Vamil. Laatstgenoemde levert u fiscale voordelen op wanneer u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen of technieken.

Regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA)

 

Met de MIA profiteert u van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. Deze winst komt bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden, zoals de willekeurige afschrijving. Heeft u een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel of techniek aangeschaft? Dan mag u 13,5%, 27% of 36% van het investeringsbedrag extra ten laste worden gebracht van de winst. In 2019 is het budget voor MIA 114 miljoen euro.

Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

 

Met de Vamil kunt u 75% van een investering op een willekeurig moment afschrijven. U kunt dan zelf bepalen hoe snel of langzaam u afschrijft en in welk jaar de afschrijving u het beste uitkomt. Het is dus mogelijk om een deel al in het jaar van aanschaf van het bedrijfsmiddel af te schrijven en het andere deel een jaar later. Door af te schrijven in het jaar wat u het beste uitkomt vermindert u de fiscale winst en hoeft u minder inkomsten- en vennootschapsbelasting te betalen. In 2019 is het  budget voor Vamil 25 miljoen euro.

MIA/Vamil aanvragen

Voordat u MIA/Vamil wilt aanvragen is het belangrijk om de volgende zaken helder te hebben:

  • De investering moet bedrijfsmatig worden gedaan (d.w.z. niet privé worden betaald).
  • Het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn (niet tweedehands).
  • De investering moet voldoen aan gedetailleerde technische specificaties.
  • Bij grotere investeringsprojecten is het raadzaam om uw wensen/bestek vooraf te laten toetsen aan de subsidielijsten.
  • De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal 2500 euro.

Komt u in aanmerking voor MIA/Vamil?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor MIA/Vamil? Bekijk dan onderstaande stappen in de infographic.

Heeft u na het bekijken van de infographic nog vragen over de subsidie of wilt u meer informatie over andere energie- en milieusubsidies? Neem dan gerust contact met ons op. Onze consultants helpen u graag verder.