5 subsidies voor bedrijven die zaken (willen) doen in het buitenland

Ondernemen in het buitenland: met de huidige coronacrisis zie je dat veel bedrijven bezig zijn met het redden van hun eigen onderneming binnen de Nederlandse grenzen. Als men al de ambitie had om te investeren in het buitenland, dan wordt dat nu vaak on hold gezet. Uiteraard een logische reactie, want internationaal zakendoen vergt een flinke investering. De overheid wil graag de economie draaiende houden en biedt nu meer financieringen aan bedrijven om juist te investeren.

Hierbij kan men denken aan buitenlandse samenwerkingen, het demonsteren van nieuwe producten in het buitenland of het doen van een investeringsvoorbereidingsstudie. Heeft u plannen om zaken te doen met het buitenland? Dan volgen hieronder vijf interessante subsidieregelingen die u kunnen ondersteunen in uw ambitie.

DHI-subsidieregeling

De DHI subsidie is een interessante regeling voor Nederlandse MKB’ers die internationale ambities hebben. De ambities kunnen betrekking hebben op zowel ontwikkelingslanden, opkomende markten als ontwikkelde landen. Middels deze regeling kan er subsidie worden verkregen voor het doen van Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Wat belangrijk is om te weten is dat de regeling werkt met het first come, first serve principe. Dit betekent dat het verstandig is om tijdig een aanvraag in te dienen, zodat de kans groter is dat je gebruik kunt maken van deze subsidie. De subsidie vergoedt maximaal 50% van de kosten tot een maximum subsidiebedrag van €200.000.

Horizon 2020: Fast Track to Innovation

Fast Track to Innovation (FTI) is een onderdeel binnen het Europese Horizon programma. Deze regeling is interessant voor bedrijven die samenwerken met Europese partijen aan een innovatief product, proces of dienst. En die hierbij versnelling nodig hebben. De belangrijkste voorwaarde is dat het een Europese samenwerking betreft, bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf partners. Verder moeten alle partijen een duidelijke business-to-business of business-to-consumer case hebben en  het project moet binnen 3 jaar vanaf de start op de markt kunnen komen.

Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar kent verder geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen. De maximale subsidie per project bedraagt 3 miljoen euro.

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

De Eurostars subsidie is een interessant programma voor MKB ondernemingen die samen met partners in andere EU-landen aan een nieuwe marktgerichte technologie werken. Aan dit programma nemen 36 landen deel. Het Eurostars-programma heeft tot doel Europese MKB’ers te ondersteunen bij internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O).  Op deze manier kunnen zij sneller ontwikkelen en groeien. De Nederlandse subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en kan oplopen tot een bedrag van €500.000,-.

FVO samenwerkingsverbanden

De FVO regeling is interessant voor internationale ondernemers of voor importeurs. Bedrijven hebben niet altijd zicht op wat er in de waardeketen gebeurt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Indien een bedrijf vermoedt dat er IMVO-risico’s of -misstanden in de waardeketen(s) voorkomen en deze actief wil verduurzamen in één of meer van de productielanden, dan kan men steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).  Nederlandse samenwerkingsverbanden krijgen subsidie voor:

  • Het doen van lokaal regionaal onderzoek naar de onderliggende oorzaken van IMVO-risico’s;
  • Het willen verbeteren van eigen bedrijfsprocessen om IMVO hierin beter te verankeren;
  • Het opzetten van een multistakeholderproject dat IMVO-risico’s en -misstanden aanpakt.

Per project wordt maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed, tot een maximumbedrag van € 475.000.

SIB Coachingsvoucher

De SIB coachingsvoucher is bestemd voor MKB’ers die weinig of geen ervaring hebben met zakendoen op buitenlandse markten. Het betreft een voucher voor persoonlijke coaching. In 3 tot 5 gesprekken geeft de coach handvatten om te kunnen starten met zakendoen in het buitenland. Dit vindt plaats in gemiddeld zo’n vier maanden. Samen met de coach onderzoekt men de mogelijkheden en risico’s in het buitenland. Dit resulteert uiteindelijk in een actieplan voor een internationaliseringsstrategie. De coachingsvoucher is een online voucher waarmee men de coach betaalt. De voucher is € 2.500,-, exclusief 21% btw.

Subsidie aanvragen?

Wil je weten of jouw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Of heb je hulp nodig bij het aanvraagproces?

Vul hieronder het contactformulier in en wij nemen binnen één werkdag contact met je op.