Subsidieverantwoording

Bij het aanvragen van een subsidie komen een heleboel formaliteiten en verantwoordelijkheden kijken. Alles wordt nauwkeurig vastgelegd en verantwoording kan op elk moment worden opgevraagd door de subsidieverstrekker. Daarom is het belangrijk om de subsidieverantwoording goed op orde te hebben. Geen zorgen, InventiveNL kan u daar goed bij helpen.

Subsidieadministratie

Bij elke subsidie hoort subsidieadministratie. Hiermee kun je aan de subsidieverstrekker laten zien waar het gesubsidieerde geld naartoe is gegaan. Door dit goed bij te houden kan bovendien worden gekeken of het subsidiegeld effectief is ingezet om de gestelde doelen te halen. Voorafgaand aan de subsidieadministratie is het belangrijk om te kijken welke verplichtingen voor u gelden. Hierbij ondersteunen en adviseren wij u hoe u deze verplichtingen kunt nakomen.

WBSO-realisatiecontrole

Maakt u gebruik van de WBSO dan moet u elk jaar een ‘mededeling’ doen. Deze ‘mededeling gaat om het werkelijk gemaakte uren van het afgelopen jaar. Het opstellen hiervan is een lastig karwei en u wilt natuurlijk niet aan het eind van het kalenderjaar voor vervelende verrassingen komen te staan. Daarom kunnen wij u helpen! Met behulp van de WBSO-realisatiecontrole helpen wij u met het begroten van de S&O-uren, toetsen wij of dit realistisch is en helpen wij u met het opstellen van uw mededeling.

WBSO-Proefcontrole

Voor de WBSO moet u projectadministratie bijhouden. Hierin staat het doel, de inhoud en de voortgang van uw innovatieproject. Dit geldt overigens niet alleen voor de WBSO, voor alle subsidies moet u aan subsidieverantwoording doen. Wilt u weten of u aan alle verplichtingen voldoet? Wij controleren uw uren-, project- en financiële administratie op fouten of tekortkomingen. Ook helpen wij u met het voorbereiden van de controle als het RVO bij u langs wilt komen. Met de WBSO-proefcontrole bent u goed voorbereid.

Rapportages en vaststellingsverzoeken

Heeft u een langdurig project of een subsidie hoger dan 25.000 euro? Dan bestaat er de kans dat u te maken heeft met een tussen- en een eindrapportage. De subsidieverstrekker wil dan door subsidieverantwoording precies weten hoe het project is verlopen en wat er met de vergeven subsidie is gebeurd. Net als bij uw aanvraag gaat dit door verschillende tijdrovende procedures. Onze specialisten kunnen het volledige verantwoordingspakket voor u uit handen nemen.

Wilt u weten waar u recht op heeft?

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u zijn? Maak vrijblijvend een afspraak met onze gedreven specialisten!

Overige diensten

Subsidie aanvragen

Als u bezig bent met een nieuw en innovatief project dan kunt u in veel gevallen in aanmerking komen voor subsidie. Er zijn ook nog tal van andere mogelijkheden om uw projecten te financieren, maar hoe kiest u de juiste subsidie?

Subsidiemanagement

Als u subsidieadvies heeft ontvangen, dan begint het proces van de toetsing, aanvragen, realiseren en tenslotte de afhandeling. Wij begeleiden u bij elke stap, bieden ondersteuning en staan voor u klaar.