SDE – Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie

De SDE of SDE+ is een subsidie voor bedrijven en instellingen die schone, duurzame energie willen produceren. Het gaat daarbij om groen gas of groene stroom, opgewekt uit hernieuwbare bronnen (biomassa, geothermie, water, wind of zon). In 2019 is voor de SDE 10 miljard euro beschikbaar.

Exploitatiesubsidie voor duurzame energieopwekking

De SDE-subsidie kan worden aangevraagd voor de opwekking van duurzame energie via verschillende technieken /installaties. U kunt daarbij denken aan:

 • biomassa (o.a. vergisting, verbranding, vergassing);
 • geothermie (aardwarmte);
 • water (waterkracht, stromingsenergie, osmose);
 • windenergie (windturbines op land, dijk of in meer);
 • zonne-energie en zon-thermie.

 

Subsidievoordelen van de SDE+

De SDE is géén investeringssubsidie voor de aanschaf van installaties, maar een exploitatiesubsidie voor nieuwe of te verbeteren installaties. De subsidie is een ‘opslag’ op de energie die u hiermee levert aan het openbare net, en vergoedt het verschil tussen de kostprijs van gewone grijze energie en de meerkosten van duurzame energie. De SDE-subsidie wordt verstrekt voor een periode van 8, 12 tot soms wel 15 jaar.

Het subsidiebedrag wordt in een ministeriële regeling bepaald en is op jaarbasis variabel en gekoppeld aan de energieprijzen op de markt. Projecten met de beste kostenefficiëntie maken de beste kansen op subsidie: uw productiekosten moeten goedkoper zijn dan de officieel vastgestelde ‘basisbedragen’.

SDE+ aanvragen

Dit kan alleen binnen officiële aanvraagrondes (twee per jaar, elk met 3 fasen). De ingediende aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • er worden specifieke eisen gesteld per type productie-installatie;
 • de subsidieaanvraag moet vaak worden onderbouwd met een verplichte haalbaarheidsstudie.
 • een indieningsstrategie kan uw subsidiekansen aanzienlijk vergroten.

SDE+ diensten

 • het moment van uw subsidieaanvraag bepaalt hier de kans op subsidie (en de hoogte ervan). Wij kunnen u helpen bij het bepalen van een optimale strategie en timing van uw aanvraag!
 • het voorbereiden en opstellen van een SDE-aanvraag is lastig als u er geen ervaring mee heeft. De deskundigen van Inventive NL leiden u goed door dit complexe traject heen.
 • ook kunnen wij u adviseren over het indienen van een aanvraag in de ‘vrije categorie’.

Meer weten over de mogelijkheden binnen de SDE+ of over de diensten van InventineNL? Neem vrijblijvend contact op. Of vraag de SDE+ quickscan aan om te zien of u in aanmerking komt voor subsidie.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

EIA >

De belangrijkste fiscale subsidie voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

SVA >

Tijdelijke subsidieregelingen voor het verwijderen van asbestdaken. Vanaf 2014 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

MIA/VAMIL >

De MIA en Vamil regelingen zijn de twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

Onze klanten vertellen

Onze adviseurs van InventiveNL hebben zich goed ingelezen in onze technieken en toepassingen, die door de wetgeving moeilijk te combineren zijn.

Dhr. J.A.N. (Jos) van de Rijt

Directeur, HVR Milieumanagement

Uitstekende communicatie. Snel, effectief en via een vast contactpersoon

Bas Eerden

Manager Product & Marketing Department, Alphatron Marine

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.