Innovatiebox

Betaal 7% in plaats van 25% VPB!

De Innovatiebox is  een regeling waarbij bedrijven een lagere belasting hoeven te betalen over hun ‘Innovatiewinsten’ die voortvloeien uit eigen innovatieve werkzaamheden. De subsidie bestaat uit een fiscaal voordeel dat wordt verrekend via een korting op de vennootschapsbelasting.

Aantrekkelijke korting op de winstbelasting

Het fiscale instrument ‘de Innovatiebox’ beloont bedrijven die succesvol innoveren. Deze bedrijven kunnen op grond van de Innovatiebox een lager effectief vennootschapsbelastingtarief (7% in plaats van 25%) krijgen op winsten behaald met in WBSO-projecten ontwikkelde producten of productieprocessen.

Bedrijven met lagere winsten (tot €100.000,- ) kunnen kiezen voor een versoepelde forfaitaire regeling. De forfaitaire regeling houdt in dat er een bedrag ter grootte van 25% van de winst, waarvan maximaal € 25.000, in deze box mag worden ondergebracht. Het bedrag in die box wordt dan belast tegen maximaal 7%.

Wat zijn de voorwaarden?

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling is een WBSO-verklaring. Voor een kleinere belastingplichtige is een WBSO-verklaring voldoende, maar voor een grotere belastingplichtige (>250 miljoen euro wereldwijde omzet) is naast de WBSO ook een andere toegangsbewijs nodig. Het gaat hier om minimaal één van de volgende extra toegangsbewijzen:

 

  • een octrooi of patent;
  • een kwekersrecht;
  • programmatuur;
  • een vergunning om een geneesmiddel op te markt te brengen;
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;
  • een aanvullend beschermingscertificaat.

“We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.”

Mw. Dr. W.F. van der Meide – R&D-manager, U-Cytech

Innovatiebox aanvragen

De Innovatiebox kan het hele jaar door worden aangevraagd. Vanuit InventiveNL helpen onze specialisten jou graag bij het opstellen van een succesvolle aanvraag. Vul hier het formulier in en je ontvangt binnen één werkdag een reactie van ons!