Innovatiebox

De Innovatiebox is  een regeling waardoor bedrijven een lagere belasting hoeven te betalen over ‘innovatiewinsten’ die zij maken uit eigen innovatieve werkzaamheden (zoals R&D-werk). De subsidie bestaat uit een fiscaal voordeel dat wordt verrekend via een korting op de vennootschapsbelasting.

Aantrekkelijk korting op uw innovatiewinst-belasting

Voor bedrijven die winst behalen uit eigen innovatieve werkzaamheden. Dit zijn bedrijven met eigen R&D-werkzaamheden.  Om van de Innovatiebox gebruik te kunnen maken moet u wel voldoen aan een aantal toepassingsvoorwaarden. Zo moet u VpB-plichtig zijn en in ieder geval beschikken over een S&O-verklaring (zie WBSO) als een ‘toegangsticket’ voor de Innovatiebox.

 

Innovatiebox Projecten

Het Innovatiebox-voordeel kunt u aanvragen voor innovatieve werkzaamheden die uw bedrijf inmiddels winst opleveren. Die winst is een belangrijke eis, ook bekend als de boxdrempel: u moet niet alleen inkomsten hebben uit de betreffende innovatie, maar de gemaakte kosten dus óók al hebben terugverdiend. Die kosten zullen doorgaans bestaan uit R&D-loonkosten, grondstoffen, proefmaterialen, mallen, prototypes en rente (‘voortbrengingskosten’).

Subsidievoordeel Innovatiebox

De innovatiebox biedt een fors subsidievoordeel dat neerkomt op een verlaagd tarief voor de vennootschapsbelasting (VpB). Hierdoor betaalt u over de behaalde ‘innovatiewinst’ geen 25% vennootschapsbelasting, maar slechts 5%.  Deze winst is verder niet gebonden aan een maximum.

Het MKB mag ook kiezen voor een versoepelde forfaitaire regeling, waarbij 25% van de totale winst wordt belast tegen het verlaagde VpB-tarief. Dit forfait bedraagt maximaal €25.000 en geldt voor maximaal 3 jaar.

Een verzoek om toepassing van de Innovatiebox kan doorlopend worden ingediend bij de Belastingdienst.

Waar moet u op letten bij de innovatiebox?

Het inkomen dat de ondernemer met de innovatie behaalt moet voor minstens 50% direct volgen uit een S&O-verklaring, of 30% uit het octrooi. Deze vereiste is bekend als de zogenaamde ‘oorzaak-toets’ van de Belastingdienst. Verder kan de Innovatiebox worden beperkt door de zogenaamde ‘nexus-benadering’. Dit is van belang als een bedrijf een deel van de ontwikkeling uitbesteedt aan een verbonden lichaam dat niet behoort tot de fiscale eenheid.

Wat kan Inventive NL voor u betekenen?

Wij kunnen u ondersteunen bij onder meer:

  • het bepalen of de Innovatiebox door uw bedrijf kan worden toegepast;
  • het maken van een planning voor uw innovaties (incl. terugverdientijd en bepaling van het toepassingsmoment van het Innovatiebox-voordeel);
  • bepalen van uw innovatiewinst en het berekenen van het Innovatiebox-voordeel;
  • opstellen van een Innovatiebox-toepassingsverzoek  aan de Belastingdienst;
  • het maken van nadere afspraken met de Belastingdienst (vaststellingsovereenkomst).
  • correcte boekhoudkundige verwerking van het Innovatiebox-voordeel in de praktijk;

Verder :

  • het al dan niet toepassen van de forfaitaire Innovatiebox-regeling;
  • advies over de overgangsregeling voor Innovatiebox-trajecten van vóór 30-6-2016;
  • de aanvullende voorwaarden voor grotere bedrijven die de Innovatiebox willen toepassen.

Meer weten over de innovatiebox, of wat Inventive NL voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

WBSO >

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

MIT >

MKB innovatiestimulering Topsectoren is een verzameling van verschillende subsidies voor technische innovaties

SME-subsidie >

Horizon SME-instruments is het omvangrijke Europese meerjarenprogramma ter bevordering van R&D en innovatie gericht op MKB

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

Uitstekende communicatie. Snel, effectief en via een vast contactpersoon

Bas Eerden

Manager Product & Marketing Department, Alphatron Marine

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.