Eurostars

Eurostars is een subsidieprogramma voor R&D-projecten die worden uitgevoerd door een internationaal consortium. In principe kan elk technologiegebied in aanmerking komen. Het project moet wel bestaan uit hoogwaardige R&D rondom een marktgerichte innovatie.

Subsidie voor internationale samenwerking

De doelgroep van Eurostars zijn R&D-georiënteerde MKB-bedrijven.  Dit zijn bedrijven die:

 • minstens 10% van de totale omzet besteden aan R&D-activiteiten, of
 • minstens 10% van het totaal aantal fte’s besteden aan R&D-activiteiten, of
 • minstens 5 fte’s besteden aan R&D-activiteiten (voor MKB’s tot 100 fte’s), of
 • minstens 10 fte’s besteden aan R&D-activiteiten (voor MKB’s met meer dan 100 fte’s).

Alleen deze bedrijven kunnen optreden als hoofdaanvrager namens een consortium.

Eurostars Projecten

Een goed Eurostars-project moet in ieder geval:

 • bestaan uit hoogwaardige en innovatieve R&D-werkzaamheden;
 • voldoende marktgericht zijn: d.w.z.  de projectresultaten moeten binnen 2 jaar na afronding leiden tot marktintroductie (of klinische testen in het geval van medische producten), en de deelnemende MKB-ers moeten de resultaten zelf gaan exploiteren);
 • worden uitgevoerd door een consortium dat voldoet aan de Eurostars-criteria:

1) heeft minstens 2 deelnemende partijen uit verschillende Eurostars-landen (in 2017/2018: de EU-lidstaten en Noorwegen, IJsland, Zwitserland,  Israël, Turkije, Canada, Zuid-Afrika en Zuid-Korea).
2) heeft minstens 1 deelnemer uit het MKB (ook grotere bedrijven en kennisinstellingen mogen deelnemen aan het consortium, zolang minstens 50% van de kosten worden betaald door de MKB-deelnemers).
3) is voldoende ‘gebalanceerd’:  d.w.z. geen van de deelnemers of landen mag meer dan 75% van de totale projectkosten voor zijn rekening nemen.

Subsidievoordeel eurostars

De Eurostars-subsidie kan oplopen tot €500.000 voor Nederlandse projectdeelnemers en bestaat uit een bijdrage van 35% voor onderzoek en 25% voor ontwikkeling, beide verhoogd met 10% voor MKB-bedrijven. Een onderzoeksorganisatie komt in aanmerking voor 50% subsidie. Niet-Nederlandse projectpartners kunnen subsidie aanvragen in hun eigen land. Een Eurostars-project mag een duur hebben van maximaal 3 jaar.

Tot de subsidiabele projectkosten behoren onder meer loonkosten, investeringen in machines, apparatuur en overige materialen, kosten van het gebruik van bestaande machines en apparaten, aan derden verschuldigde kosten (bijv. contractresearch door derden, aanschaf van kennis en intellectuele eigendomsrechten, buitenlandse reis- en verblijfkosten).

Eurostars aanvragen

Het indienen van aanvragen kan vrijwel doorlopend. Het aanvraagproces kent 2 fasen (eerst een indiening in Brussel, en daarna bij het nationale steunpunt). Voor de eerste fase zijn er elk jaar twee calls, die meestal een sluitingsdatum hebben in maart en september, ook in 2018.

Waar moet u op letten bij het aanvragen van Eurostars?

 • alleen de beste projecten ontvangen subsidie;
 • soms is het raadzaam om -voor u Eurostars aanvraagt- ook te kijken naar regelingen als SME en FTI;

Diensten voor eurostars

Wij kunnen u helpen bij:

 • het indienen van een informele Eurostars-vooraanvraag (ter verbetering van de slaagkansen);
 • het opstellen van een subsidieaanvraag die optimaal aansluit op de officiële beoordelingscriteria (o.a. impact op de markt en de technologische en innovatieve excellentie);
 • het verzorgen van een eindrapportage na afloop van het project.

Meer weten over de Eurostars subsidie of over wat Inventive NL voor uw organisatie kan doen? Neem contact op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

SME-subsidie >

Horizon SME-instruments is het omvangrijke Europese meerjarenprogramma ter bevordering van R&D en innovatie gericht op MKB

MIT >

MKB innovatiestimulering Topsectoren is een verzameling van verschillende subsidies voor technische innovaties

WBSO >

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.

Mw. Dr. W.F. van der Meide

R&D-manager, U-Cytech

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.