Horizon SME-Instrument

Horizon 2020 is het omvangrijke Europese meerjarenprogramma ter bevordering van R&D en innovatie. Het bestaat uit vele onderdelen, en een daarvan is speciaal gericht op het MKB. Dat onderdeel is bekend onder de naam ‘SME Instrument’ (of MKB Instrument).

Internationaal georiënteerde MKB-bedrijven, die een nieuw innovatief product (gaan) ontwikkelen dat bestemd is voor de markt. Ook innovatieve diensten en processen kunnen daaronder vallen. Deze subsidie kan worden aangevraagd door individuele MKB-bedrijven: samenwerking is hier niet verplicht. De aanvrager kan een bestaand bedrijf zijn, maar ook startups mogen aanvragen.

EU-Subsidie voor excellente innovaties

Een SME-subsidie kan worden aangevraagd voor de voorbereidende fasen bij de ontwikkeling van een technisch innovatief product (incl. diensten en processen). Het kan daarbij gaan om:

  • Fase 1: een haalbaarheidsstudie: Deze studie moet gericht zijn op de technische en economische haalbaarheid van het product en mag maximaal 6 maanden duren. Ter indicatie: de kosten zijn doorgaans meer dan ca. €70.000.
  • Fase 2: R&D-werkzaamheden: (in het kader van een nieuw product, incl. testen/demonstreren van een prototype). Ter indicatie: een project zal doorgaans een looptijd hebben van 1 à 2 jaar, en een financiële omvang vanaf ca €500.000 aan directe projectkosten (meestal: personeelskosten, reiskosten, apparatuur, infrastructuur en derdenkosten).

De nadruk ligt op de ontwikkeling van nieuwe, veelbelovende producten met een hoog risico. Deze subsidie is nadrukkelijk niet bedoeld voor al ontwikkelde,  marktklare producten.

Voordelen Horizon SME-Instrument

  • Bij een haalbaarheidsstudie bestaat de subsidie uit een vast bedrag (‘lump sum’) van € 50.000.
  • Bij een R&D-project gaat het om een subsidiebijdrage van maximaal 70% van de directe projectkosten. Het subsidiebedrag varieert van zo’n 1 à 3 miljoen euro per project.

Het aanvragen van de SME-subsidie kan vrijwel doorlopend. Wel werkt het programma met vaste beoordelingsrondes (doorgaans 4 keer per jaar, ook in 2019).

Diensten voor Horizon SME-instrument

  • Alleen de beste projecten krijgen subsidie (daarbij wordt gelet op o.a. de nieuwheid van de innovatie, marktperspectief en impact, de slaagkansen).
  • Soms is het raadzaam om -voor u SME aanvraagt- ook te kijken naar regelingen als Eurostars en FTI.

 

Meer weten over SME-instruments of over de diensten van InventineNL? Neem contact met ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

Eurostars

Een subsidieprogramma voor hoogwaardige R&D-projecten die worden uitgevoerd door een internationaal consortium.

WBSO

Subsidie voor loonkosten en de belangrijkste subsidie voor bedrijven met technisch speur- en ontwikkelingswerk (S&O)

MIT

MKB innovatiestimulering Topsectoren is een verzameling van verschillende subsidies voor technische innovaties

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend. Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

Onze adviseurs van InventiveNL hebben zich goed ingelezen in onze technieken en toepassingen, die door de wetgeving moeilijk te combineren zijn. Dhr. J.A.N. (Jos) van de Rijt

Directeur, HVR Milieumanagement

Wij ervaren de communicatie met InventiveNL en in het bijzonder met dhr. Frank Roelofs als erg prettig door de korte lijnen en professionele kennis. Dhr. R. (Ruben) de Jong

Bedrijfsleider, Guillaume Janssen