MIA-Vamil – Milieu-investeringsaftrek

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven. De regeling wordt meestal aangeduid als de MIA-VAMIL . Het gaat om een fiscale subsidie, d.w.z. het subsidievoordeel wordt verrekend via een korting op de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

Subsidie voor aanschaf van milieuvriendelijke apparaten

Deze subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die investeren in bepaalde bepaalde milieuvriendelijke apparaten en systemen, die staan vermeld op de jaarlijkse milieulijst.

U moet als ondernemer in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Zelfstandigen kunnen het subsidievoordeel verrekenen via de inkomstenbelasting.

Milieulijst 2018

De MIA-VAMIL subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen op de Milieulijst. Deze bevat een groot aantal apparaten en systemen op het gebied van circulaire economie, recycling, waterbesparing/zuivering, diervriendelijke stalsystemen, kassen met milieukeur of groenlabel,composteerinstallaties, duurzame vervoermiddelen of mobiele werktuigen etc.

MIA subsidievoordeel

  • De MIA betekent een extra aftrekpost voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting die u als ondernemer verschuldigd bent. De MIA-aftrek bedraagt 13,5%, 27% of 36% van de kosten. Het exacte percentage verschilt per investering (investeringen met een grote milieuwinst of relatief hoge meerkosten komen in aanmerking voor de hogere percentages).
  • De VAMIL komt erop neer dat u 75% van het investeringsbedrag vervroegd mag afschrijven (bijv. in hetzelfde jaar dat u de investering doet). De VAMIL kan een rente/liquiditeits-voordeel betekenen.

Waar moeten u op letten bij uw MIA aanvraag?

  • de investering moet bedrijfsmatig worden gedaan (d.w.z. niet privé worden betaald);
  • het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn (niet tweedehands);
  • de investering moet voldoen aan gedetailleerde technische specificaties op de milieulijst;
  • bij grotere investeringsprojecten is het raadzaam om uw wensen/bestek vooraf te laten toetsen aan de subsidielijsten.

Diensten voor MIA/Vamil

  • uw bouwbestek of investeringsplannen doorlichten op subsidiabele elementen;
  • uw investeringen toetsen aan de technische specificaties van de milieulijst;
  • het voorbereiden en indienen van de subsidieaanvraag en afhandelen van eventuele aanvullende vragen;
  • voor aanbieders van energiezuinige apparaten: subsidie aanvragen voor uw klanten en plaatsing op de milieulijst.

Meer weten over de mogelijkheden binnen de MIA/Vamil of over de diensten van InventiveNL? Neem vrijblijvend contact op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

EIA >

De belangrijkste fiscale subsidie voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen.

SVA >

Tijdelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Vanaf 2014 zijn asbestdaken in Nederland verboden.

SDE+ >

Stimulans voor bedrijven en instellingen die schone, duurzame energie willen produceren door gebruik voor hernieuwbare bronnen.

Onze klanten vertellen

Al jarenlang begeleid InventiveNL Skalar in de aanvragen WBSO en RDA welke steeds met succes worden toegekend.

Dhr. S. Furrer

Financieel Directeur, Skalar Analytical

Uitstekende communicatie. Snel, effectief en via een vast contactpersoon

Bas Eerden

Manager Product & Marketing Department, Alphatron Marine

InventiveNL levert een relevante toevoeging voor onze jaarlijkse WBSO resultaten en RDA-subsidie. Vlot en efficiënt door de korte lijnen.

Dhr. F. Stunnenberg

Managing Director, Chevron Oronite Technology.