EIA

De EIA is de belangrijkste subsidie voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Het gaat om een fiscale subsidie, d.w.z. het subsidievoordeel wordt verrekend via een korting op de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting. U moet als ondernemer in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Zelfstandigen kunnen het subsidievoordeel verrekenen via de inkomstenbelasting.

Energielijst 2018

De EIA-subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen op de actuele energielijst die is vastgesteld voor het betreffende jaar. Het gaat daarbij om apparaten en systemen voor o.a. verwarming, klimaatbeheersing, isolatie en glas, energiezuinige LED-verlichting etc. Maar ook biomassaketels, zonnecollectorsystemen, grondwarmtewisselaars, of koel-/vriesinstallaties.

Een investering moet voldoen aan de technische specificaties of eisen op  de energielijst.  Deze lijst wordt overigens ieder jaar vernieuwd.

Bij grote investeringsprojecten kan soms ook een generieke EIA-aanvraag worden gedaan: dat is interessant omdat het dan ook mag gaan om investeringen die niet op de energielijst staan, maar die wel zorgen voor een bepaalde mate van energierendement per geïnvesteerde euro.

Fiscaal voordeel EIA

De EIA is een fiscale subsidie met een vaste aftrek van 54,5% (2018). Het netto voordeel bedraagt 13,62% van de investeringskosten (uitgaande van 25% vennootschapsbelasting).

Waar moet u op letten bij de EIA aanvraag?

  • de investering moet bedrijfsmatig worden gedaan (d.w.z. niet privé worden betaald);
  • het bedrijfsmiddel moet nieuw zijn (niet tweedehands);
  • de investering moet voldoen aan gedetailleerde technische specificaties op de Energielijst;
  • bij grotere investeringsprojecten is het raadzaam om uw wensen/bestek vooraf te laten toetsen aan de subsidielijsten;
  • de subsidie moet worden aangevraagd binnen 3 maanden nadat de investeringsverplichting is aangegaan.

Diensten voor de EIA

  • uw bouwbestek of investeringsplannen doorlichten op subsidiabele elementen;
  • uw investeringen toetsen aan de technische specificaties van de energielijst;
  • het voorbereiden en indienen van de subsidieaanvraag;
  • voor aanbieders van energiezuinige apparaten: subsidie aanvragen voor uw klanten en plaatsing op de energielijst.

Meer weten over de EIA? Of wilt u weten wat wij voor u betekenen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde subsidies

Wellicht komt u ook in aanmerking voor onderstaande subsidies.

SDE+ >

Stimulans voor bedrijven en instellingen die schone, duurzame energie willen produceren door gebruik voor hernieuwbare bronnen.

MIA/VAMIL >

De MIA en Vamil regelingen zijn de twee belangrijke regelingen ter stimulering van milieuvriendelijke investeringen door het bedrijfsleven

TSE >

Verzameling van subsidieprogramma’s gericht op technologische ontwikkelingen in de energiesector.

Onze klanten vertellen

We zijn tevreden met de behaalde resultaten en hopen de samenwerking op vergelijkbare wijze in de toekomst te kunnen continueren.

Mw. Dr. W.F. van der Meide

R&D-manager, U-Cytech

Onze adviseurs van InventiveNL hebben zich goed ingelezen in onze technieken en toepassingen, die door de wetgeving moeilijk te combineren zijn.

Dhr. J.A.N. (Jos) van de Rijt

Directeur, HVR Milieumanagement

Wij ervaren de communicatie met InventiveNL en in het bijzonder met dhr. Frank Roelofs als erg prettig door de korte lijnen en professionele kennis.

Dhr. R. (Ruben) de Jong

Bedrijfsleider, Guillaume Janssen