Nieuws en blogs

EU staat vanwege coronacrisis tot € 800.000 steun aan bedrijven toe

EU staat vanwege coronacrisis tot € 800.000 steun aan bedrijven toe

EU-lidstaten mogen bedrijven in nood door de coronacrisis tot € 800.000 aan directe subsidies of belastingvoordelen toekennen zonder dat de Europese Commissie dit als staatssteun beschouwt. EU-landen kunnen nu ook straffeloos leningen aan bedrijven subsidiëren en...

SDE++: Aanvraagdata 2020 zijn bekend

SDE++: Aanvraagdata 2020 zijn bekend

De allereerste aanvraagronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) wordt opengesteld tussen 29 september en 22 oktober 2020 voor het indienen van subsidieaanvragen. Voor deze openstelling is een budget van 5 miljard euro beschikbaar gesteld....

MOOI-subsidie: Aanvraagdata 2020 zijn bekend!

MOOI-subsidie: Aanvraagdata 2020 zijn bekend!

Om de verduurzamingsopgaven voor 2030 te halen, zijn forse inspanningen nodig. Met de nieuwe MOOI-subsidie zet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in op integrale innovatieve energie-oplossingen. De regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en...

4 interessante subsidies voor bedrijven in 2020

4 interessante subsidies voor bedrijven in 2020

Ben jij benieuwd waar de subsidiekansen voor bedrijven in 2020 liggen? InventiveNL selecteerde 4 subsidies die interessant zouden kunnen zijn voor bedrijven in 2020. Uiteraard kan er dit jaar weer voor innovatieve ontwikkelingen de WBSO-subsidie worden aangevraagd....

SDE+: Aanvraagdata 2020 zijn bekend!

SDE+: Aanvraagdata 2020 zijn bekend!

De extra en laatste openstellingsronde van de SDE+ gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. De overheid heeft hiervoor een budget van € 2 miljard euro vrijgemaakt. De extra openstellingsronde is qua opzet, techniek en categorieën verder hetzelfde als de SDE+ in...

Energiezuinig investeren in de bouw

Energiezuinig investeren in de bouw

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Hieruit komen de volgende doelstellingen die belangrijk zijn voor bouwend Nederland. Vanaf 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal zijn; Vanaf 2021 moeten 2,4 miljoen...

MIT: Aanvraagdata 2020 zijn bekend

MIT: Aanvraagdata 2020 zijn bekend

De subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT), wordt op 7 april 2020 (9.00 uur) geopend voor haalbaarheidsprojecten en gaat op 11 juni 2020 (9.00 uur) open voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum voor beide typen...

5 gouden tips voor een goede WBSO-administratie!

5 gouden tips voor een goede WBSO-administratie!

De subsidieverstrekker Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert steekproefsgewijs controles uit om te achterhalen of de verplichte WBSO-administratie voldoende is bijgehouden. Van zelfstandige tot multinational, iedereen kan gecontroleerd worden. Om te...

Een WBSO-vragenbrief of –afwijzing ontvangen? Geen zorgen!

Je bent als ondernemer bezig met een  innovatief ontwikkelingsproject en je denkt dat je voor de WBSO-subsidie in aanmerking komt. Vol spanning wacht je op de beschikking van RVO, maar helaas ontvang je een afwijzing. Balen! Vooral als je gebruik hebt gemaakt van een...

Hoe kan ik minder vennootschapsbelasting betalen?

Hoe kan ik minder vennootschapsbelasting betalen?

De crisis is alweer even voorbij en vele bedrijven maken gelukkig weer winst. Over deze winsten moeten bedrijven vennootschapsbelasting betalen en dat kan oplopen tot 25%. In dit artikel wordt gesproken over de Innovatiebox en wat de voorwaarden zijn om voor deze...

Tips voor een goede WBSO-administratie

Tips voor een goede WBSO-administratie

Het kan best een lastige klus zijn om de WBSO-administratie op orde te houden. Bedrijven met een WBSO-beschikking dienen een goede uren- en projectadministratie bij te houden. Wij geven u een aantal tips voor een goede administratie, zodat u zich geen zorgen hoeft te...

Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren?

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.Wat is het doel van deze subsidie?Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het...

€ 65 miljoen extra voor Nederlands startup- en scale-upbeleid

Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) stelt het bedrag beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te...

MIT ook in 2019 beschikbaar voor het innovatieve mkb

Er zijn diverse subsidieprogramma’s om het innoverend vermogen van het Nederlandse mkb te bevorderen. Eén daarvan is de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor 2018 was er een budget van bijna 30 miljoen euro. Ook in 2019 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen.

Fiscaal voordeel met MIA/Vamil

Fiscaal voordeel met MIA/Vamil

De overheid is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het milieu te verbeteren. Deze zoektocht is noodzakelijk om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Hierin staat opgenomen dat we in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen mogen uitstoten dan in...