Nieuws en blogs

Een WBSO-vragenbrief of –afwijzing ontvangen? Geen zorgen!

Een WBSO-vragenbrief of –afwijzing ontvangen? Geen zorgen!

Je bent als ondernemer bezig met een  innovatief ontwikkelingsproject en je denkt dat je voor de WBSO-subsidie in aanmerking komt. Vol spanning wacht je op de beschikking van RVO, maar helaas ontvang je een afwijzing. Balen! Vooral als je gebruik hebt gemaakt van een...

Hoe kan ik minder vennootschapsbelasting betalen?

Hoe kan ik minder vennootschapsbelasting betalen?

De crisis is alweer even voorbij en vele bedrijven maken gelukkig weer winst. Over deze winsten moeten bedrijven vennootschapsbelasting betalen en dat kan oplopen tot 25%. In dit artikel wordt gesproken over de Innovatiebox en wat de voorwaarden zijn om voor deze...

Tips voor een goede WBSO-administratie

Tips voor een goede WBSO-administratie

Het kan best een lastige klus zijn om de WBSO-administratie op orde te houden. Bedrijven met een WBSO-beschikking dienen een goede uren- en projectadministratie bij te houden. Wij geven u een aantal tips voor een goede administratie, zodat u zich geen zorgen hoeft te...

Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren?

Komt u in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren?

Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.Wat is het doel van deze subsidie?Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het...

€ 65 miljoen extra voor Nederlands startup- en scale-upbeleid

€ 65 miljoen extra voor Nederlands startup- en scale-upbeleid

Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) stelt het bedrag beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te...

MIT ook in 2019 beschikbaar voor het innovatieve mkb

MIT ook in 2019 beschikbaar voor het innovatieve mkb

Er zijn diverse subsidieprogramma’s om het innoverend vermogen van het Nederlandse mkb te bevorderen. Eén daarvan is de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor 2018 was er een budget van bijna 30 miljoen euro. Ook in 2019 kunt u weer nieuwe aanvragen indienen.

Fiscaal voordeel met MIA/Vamil

Fiscaal voordeel met MIA/Vamil

De overheid is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het milieu te verbeteren. Deze zoektocht is noodzakelijk om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Hierin staat opgenomen dat we in 2030 in Nederland 49% minder broeikasgassen mogen uitstoten dan in...

WBSO gaat omhoog in 2020

WBSO gaat omhoog in 2020

In 2020 worden de WBSO percentages verhoogd. Dit is een van de maatregelen die het kabinet heeft genomen nu de dividendbelasting behouden blijft. Het kabinet wil hiermee het het vestigingsklimaat voor bedrijven in Nederland verbeteren.

Zorgeloos zonnepanelen huren bij Solease

Zorgeloos zonnepanelen huren bij Solease

Solease wil de energietransitie versnellen en heeft het daarom tot persoonlijke missie gemaakt om zonne-energie voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken. . InventiveNL werkt samen met Solease en kan voor u een SDE+ subsidie verzorgen.

Ontwikkelingen omtrent de WBSO in 2019

Ontwikkelingen omtrent de WBSO in 2019

De WBSO blijft in 2019 gelijk aan 2018. Dit is bekend gemaakt in de Kamerbrief over de WBSO door staatssecretaris Keijzer (EZK). Aanvankelijk had het kabinet een verhoging van de WBSO-ondersteuningspercentages in de WBSO voor ogen. Deze verhoging is uitgesteld en het...

Komt u in aanmerking voor de Innovatiebox?

Komt u in aanmerking voor de Innovatiebox?

Als u WBSO voordeel heeft ontvangen dan kunt u ook gebruik maken van de Innovatiebox. Dit is een regeling waardoor uw bedrijf minder belasting hoeft te betalen over innovatiewinsten die u maakt over uw eigen innovatieve werkzaamheden.

Bereken uw voordeel met de WBSO rekentool

Bereken uw voordeel met de WBSO rekentool

Heeft u er wel eens aan gedacht dat uw werkelijke WBSO-opbrengst wellicht hoger kan? Dit kunt u zelf uitrekenen met onze WBSO rekentool. Bereken nu uw WBSO-voordeel op R&D-kosten in 2019!

Najaarsronde SDE+ subsidie

Najaarsronde SDE+ subsidie

Bent u van plan om hernieuwbare energie te produceren? Of wilt u duurzame energie opwekken via verschillende technieken of installaties? Dan kunt u wellicht gebruik maken van de SDE+ subsidie. Het aanvragen van de subsidie kan twee keer per jaar binnen de...